Việt cộng tuyên thệ trung thành với tổ quốc!?

ntk:Việt Cộng luôn trung thành với chủ nghĩa Mac Lenin , là kim chỉ nam cho mọi tư tưởng và hành động của Việt Cộng.Chủ nghĩa cộng sản chủ trương tam vô: Vô tổ quốc- Vô gia đình- Vô tôn giáo.Chỉ khi nào Việt cộng từ bỏ chủ nghĩa Mac Lenin ra khỏi hiến pháp của Việt Nam thì họ mới có thể tuyên thệ trung thành với tổ quốc được ;cũng như không ai có thể làm tôi 2 chủ được……
Lê Dủ Chân (Danlambao) – Kể từ ngày 02/09/1945 đến nay dưới sự cai trị của đảng cộng sản (30 năm ở miền Bắc và 40 năm trên toàn lãnh thổ), nước Việt Nam có tất cả là 9 Chủ Tịch nước, 6 Thủ Tướng chính phủ, 8 Chủ Tịch Quốc Hội do đảng cộng sản bầu ra. Từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng là chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc Hội đầu tiên đến Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng là đương kim chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc Hội hiện nay không có cá nhân nào tuyên thệ trước đồng bào Việt Nam là họ TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC, NHÂN DÂN VÀ HIẾN PHÁP của hai nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Ngày hôm nay (70 năm sau) theo tin tức của đài VOA(*) thì một trong các nội quy kỳ họp Quốc Hội/CSVN sửa đổi mới được thông qua sáng 24/11/2015 và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2016 là:
Thủ Tướng, Chủ Tịch nước, Chủ Tịch Quốc Hội và Chánh Án tòa án nhân dân tối cao Việt Nam phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp khi nhậm chức. Người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao và phải đứng trước quốc kỳ tuyên thệ với thời gian không quá 3 phút.
Chiếu theo tinh thần của nội quy vừa mới được thông qua ngày 24/11/2015 ở trên của Quốc Hội/CSVN chúng ta thấy gi?
1- Đối với đảng cộng sản thì lòng trung thành với tổ quốc, với nhân dân là một sự bắt buộc, do đó họ nói – PHẢI TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC, NHÂN DÂN VÀ HIẾN PHÁP – chứ không phải như chúng ta thường nghĩ: Là công dân của một nước thì trung thành với tổ quốc và dân tộc của mình là chuyện đương nhiên không cần phải đặt thành vấn đề.
Đã là người ai không yêu tổ quốc
Yêu giống nòi từ lúc mới sinh ra.
Tuy nhiên với người cộng sản thì không phải vậy, hảy nghe Tố Hữu nói lên tâm tư nguyện vọng của người cộng sản Việt Nam:
Thương biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin.
Chính vì vậy mà nhạc sĩ Việt Khang đã đau đớn viết ra bài hát “Việt Nam Tôi Đâu?” để khóc cho tổ quốc của mình sau 70 năm bị cộng sản cai trị.
2- Trong 70 năm qua, đảng cộng sản Việt Nam có một nơi nào đó cao hơn tổ quốc Việt Nam, có một loại người nào đó xứng đáng hơn dân tộc Việt Nam để họ trung thành, do đó dù là Chủ Tịch nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc Hội của nước Việt Nam nhưng họ chưa bao giờ tuyên thệ trung thành với tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Điều 4 của Hiến Pháp và phương châm 16 chữ vàng 4 tốt của đảng và nhà nước CHXHCN/VN đã cho nhân dân Việt Nam biết tổ quốc của họ ở nơi nào và nhân dân của họ là ai.
3- Với quy định bắt buộc Chủ Tịch nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc Hội phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp mà Quốc Hội cộng sản Việt Nam vừa mới thông qua ngày 24/11/2015 đã chứng tỏ rằng trong suốt 70 năm qua đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam nhắm mắt, cúi đầu theo lệnh của Liên Sô, Tàu đem chủ trương, đường lối, chính sách của cộng sản quốc tế, của Liên Sô và Trung cộng áp dụng vào Việt Nam, lấy Việt Nam làm nơi thí nghiệm cho chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội mà không cần biết sau đó tổ quốc của mình sẽ đi về đâu, nhân dân của mình sẽ như thế nào.
4- Với quy định bắt buộc Chủ Tịch nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc Hội phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp mà Quốc Hội cộng sản Việt Nam vừa mới thông qua ngày 24/11/2015 đã chứng tỏ rằng trong suốt 70 năm qua đảng cộng sản và các cá nhân do đảng bầu ra làm Chủ Tịch nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc Hội đã không trung thành với tổ quốc, nhân dân Việt Nam ngược lại họ đã dùng tổ quốc và nhân dân Việt Nam như là một phương tiện để phục vụ cho lý tưởng và thế lực mà họ trung thành đó là chủ nghĩa Cộng sản và hai nước đàn anh Liên Sô và Trung Cộng.
5- Theo ngôn từ mà nói thì câu chữ “Thủ Tướng, Chủ Tịch nước, Chủ Tịch Quốc Hội và Chánh Án tòa án nhân dân tối cao Việt Nam phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp khi nhậm chức” cũng cần được phân định rõ ràng để tránh ngộ nhận, lạm dụng sau này.
Đối với người cọng sản thì yêu “nước – tổ quốc” là yêu chủ nghĩa xã hội”, cũng như hai chữ “nhân dân” chỉ để chỉ những người dân có công với đảng với “cách mạng” (theo định nghĩa của Đại Tá Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Đăng Thanh) vậy thì trong nội quy vừa được Quốc Hội/CSVN phê chuẩn hôm 24/11/2015 thì nhóm chữ “trung thành với tổ quốc, nhân dân” là trung thành với tổ quốc Việt Nam hay trung thành với tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trung thành với người Việt Nam có công với đảng, với cách mạng hay trung thành với 93 triệu người dân Việt Nam?
Cũng đảng đó (đảng cộng sản), cũng đường lối, chính sách đó, cũng cơ chế đó, cũng những con người đó trong 70 năm qua họ không thèm tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân gì ráo, thì hôm nay dù có tuyên thệ hay không cũng không có ý nghĩa gì, chẳng qua vì thời thế xoay chiều, lòng dân phẫn uất nên đảng cộng sản phải bày trò để qua mặt nhân dân.
Tổ quốc, nhân dân Việt Nam không cần những hình thức, lời nói sáo rỗng, bịp bợm như vậy, điều họ cần là giải thể chế độ độc tài toàn trị, bãi bỏ đều 4 hiến pháp hiện nay, sau đó từng bước xây dựng thể chế dân chủ với tam quyền phân lập để toàn dân thật sự có tự do đóng góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, tổ quốc.
04/12/2015

 

Advertisements
This entry was posted in BÌNH LUẬN, THÔNG TIN, THỜI SỰ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s