Tag Archives: LỜI CHÚA

RƯỚC LỄ BẰNG TAY HAY BẰNG LƯỠI ?

Để trả lời cho những người vô đạo, lạc đạo và rối đạo cho rằng: Hiện nay rước lễ quỳ hoặc đứng cũng đều được cả, Giáo Hội không cấm là rước lễ phải quỳ hoặc rước lễ phải đứng, … Continue reading

Posted in CHIA SẺ | Tagged | Leave a comment

NGƯỜI SAMARI NHÂN HẬU !

Ðức Yêsu nói: “Người kia từ Yerusalem xuống Yêricô, và đã sa vào ổ cướp; chúng lột hết áo xống và đánh nhừ tử người ấy, đoạn chúng bỏ mặc người ấy nữa sống nữa chết mà đi mất. 31 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment